Afscheid Jan Bakhuizen

22 november 2016

Tijdens de ledenvergadering van de Koepel Fokkerij van 22 november jl. heeft het bestuur afscheid genomen van bestuurslid Jan Bakhuizen. Jan Bakhuizen was voorzitter van het Nederlandse Shetland Pony Stamboek (NSPS)  van 2012 tot voorjaar 2016. In het bestuur van de Koepel Fokkerij was hij de vertegenwoordiger voor de ponystamboeken.  Omdat hij medio 2016 geen deel meer uit maakte van het NSPS kon hij ook niet meer als vertegenwoordiger van de ponystamboeken in het bestuur van de Koepel Fokkerij zitting hebben.  De voorzitter van de Koepel Fokkerij, Jaap van der Meulen, heeft Jan Bakhuizen namens het bestuur en de leden van de Koepel Fokkerij, hartelijk bedankt voor zijn inzet en zeer plezierige samenwerking in de afgelopen jaren. Tot op dit moment is er nog geen opvolger voor Jan Bakhuizen gevonden als vertegenwoordiger voor de ponystamboeken in het bestuur van de Koepel Fokkerij