Welzijn is maatschappelijk gezien een zeer belangrijk item en daarmee een hoofdthema voor de Koepelfokkerij en de Sectorraad Paarden SRP).
Sectorraad Paarden

Doe nu de welzijnscheck

Richtlijnen voor het houden van en de omgang met paarden
Gids voor Goede Praktijken

Verminderde zorg

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren wil verminderde zorg bij landbouwhuisdieren maar ook paarden terugdringen en tijdig een halt toeroepen. Het loket is in 2000 opgericht op initiatief van de veehouderijsector. Om het werk goed te doen, zijn ze afhankelijk van meldingen van erfbetreders. Veeartsen, collega agrarische ondernemers, chippers of diervoeder leveranciers betreden dagelijkse boerenerven en merken verminderde dierzorg op. Het team van het vertrouwensloket Welzijn bestaat uit onder andere veeartsen en agrarische bedrijfsadviseurs. Zij nemen iedere melding zorgvuldig in behandeling. Het loket adviseert en begeleidt de agrariƫrs en paardenhouders, het loket legt geen boetes op. Ziet u signalen van verminderde dierzorg? Onderneem actie! Vertrouwensloket Welzijn

Wet- en reglegeving

Houders van paarden en pony’s moeten zich houden aan de Wet dieren en het Besluit houders van dieren om het welzijn en de gezondheid van hun dieren te waarborgen. Op grond van deze regelgeving is elke paardenhouder verplicht om zijn dieren goed te houden, te verzorgen en te huisvesten. Welzijnseisen paarden (NVWA)

HETE ZOMER 2022 ZONDER HITTESTRESS BIJ PAARDEN

De zomer van 2022 was de op twee na warmste sinds 1901, het begin van onze metingen. Alleen 2018 en 2003 waren warmer. Verder was het extreem zonnig en droog. Toch heeft de NVWA geen paarden met hittestress aangetroffen tijdens warme zomer. De Sectorraad Paarden concludeert dat paardenhouders meer bewust zijn en actief passende maatregelen nemen om hittestress bij paarden te voorkomen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert extra controles uit bij temperaturen van boven de 27 graden. Daarnaast beoordelen zij de meldingen die over dieren binnenkomen van bezorgde burgers. Daarop worden inspecties uitgevoerd. Afgelopen zomer zijn er in totaal 453 publieke meldingen over hittestress bij dieren (niet alleen paarden) gedaan. De meeste (427) gingen over gebrek aan schaduw en drinkwater voor dieren in de weide. Na beoordeling op ernst van de situatie en compleetheid van de meldingen, is ruim 40 procent (189) ter inspectie aangeboden. Dit leidde bij weidedieren tot 12 schriftelijke waarschuwingen, waarvan 4 aan paardenhouders.

Geen hittestress

Daarmee bevestigt de NVWA dat er geen paarden met hittestress zijn aangetroffen. De schriftelijke waarschuwingen zijn gegeven omdat de paarden op het moment van de inspectie onvoldoende beschutting werd geboden. Als een dier bij inspectie daarnaast ook tekenen van hittestress vertoont, dan is dat een zwaardere overtreding en volgt een boete.

Hittestress bij paarden is een stadium in het welzijn van het dier dat je absoluut niet wilt bereiken. De lichaamstemperatuur loopt dan zo hoog op, dat processen in het lichaam verstoord kunnen raken en organen zelfs kunnen uitvallen. Als sector hebben we actief onze rol gepakt in het opstellen van een protocol extreme temperaturen voor paarden. Daarin zijn allerhande richtlijnen en adviezen verzameld om de paardensector bij te staan in het voorkomen van hittestress bij paarden. Daarnaast hebben ook lid-organisaties van de SRP actief gecommuniceerd over het voorkomen van hittestress via allerlei kanalen.