Bestuur Koepel Fokkerij
Pieter Wiersinga  Voorzitter; Algemene Zaken, SRP contacten
Ton Lautenschutz Penningmeester; Financiën en Gezondheid
Marten Pelleboer Vice-voorzitter; Communicatie, Samenwerking stamboeken en Welzijn
Ralph van Venrooij Bestuurslid; taken worden waargenomen door Ralph van Venrooij tot er een bestuurslid van het KWPN beschikbaar is
Rhodé van Praat (NWPCS) Kandidaat bestuurslid; Rhodé van Praat is kandidaat om de ponystamboeken binnen de Koepel Fokkerij te gaan vertegenwoordigen
Marian de Ruiter Secretariaat