Bestuursleden Koepelfokkerij.
Pieter Wiersinga  Voorzitter, SRP contacten, Algemene Zaken
Ton Lautenschutz Penningmeester en Gezondheid
Ronald Funke Küpper Secretaris, Fokkerij Jury Opleiding, Samenwerking Stamboeken, Communicatie en I&R
Marten Pelleboer Vice-voorzitter,Communicatie, Welzijn en Samenwerking stamboeken
Minne Hovenga
Marian de Ruiter Secretariaat