Onder de vlag van de Koepel Fokkerij is het programma ‘Eigenaar zoekt Ruiter’ gestart. Het doel van dit programma is om fokkers te helpen een geschikte ruiter/amazone te vinden voor hun paarden en pony’s. Hierdoor krijgen ruiters de kans om goede paarden en pony’s te rijden en eigenaren/fokkers krijgen de kans om hun paarden/ pony’s goed te laten opleiden en verkopen.

Het programma ‘Eigenaar zoekt Ruiter’ is opgericht als antwoord op een aantal ontwikkelingen in Nederland, namelijk:

  • afname aantal fokkers vanwege vergrijzing en financiële redenen;
  • groter wordende kloof tussen kleine en grote fokkers, waarbij de grote (professionele/ commerciële) bedrijven steeds groter worden en de kleine weinig kans krijgen op een financieel gezonde toekomst;
  • afname aantal gedegen opgeleide ruiters die in staat zijn om jonge paarden en pony’s op te leiden.

Het landelijke programma Eigenaar zoekt Ruiter streeft de volgende doelstellingen na:

  • het bieden van een faciliterend programma met kansen voor de (kleinere) eigenaren/fokkers, zodat het interessant is en blijft om nog te fokken; 
  • het zoeken van de meest passende ruiters, het maken van optimale matches, het managen van wederzijdse verwachtingen en het bieden van de juiste faciliterende trajecten, om de doelen van de fokkers voor hun fokproducten te kunnen realiseren;
  • waar gewenst of nodig: goede begeleiding van de combinaties van paarden/ pony’s en ruiters; 
  • een volwaardig, landelijk programma dat het bereiken van deze doelstellingen faciliteert.  

De organisatie bestaat uit een faciliterend kernteam en diverse regionale programma’s. Het beoogde eindresultaat is dat in iedere regio een regionaal programma is georganiseerd dat de eigenaren/ fokkers en ruiters in die regio aan elkaar verbindt en faciliteert, bijvoorbeeld door begeleiding, training en monitoring.

Het programma staat open voor alle mogelijk doelgroepen en disciplines: sport, recreatie, springen, dressuur, eventing, hunting, mennen, enz. 

Binnenkort zullen op deze pagina’s formulieren, voorbeeld contracten, enz. staan, zodat eigenaren/fokkers en ruiters zich kunnen aanmelden voor het programma en handige documenten kunnen gebruiken voor hun samenwerking.

Op dit moment zoeken wij enthousiaste mensen die willen meehelpen aan het organiseren van de regionale programma’s en/of willen deelnemen aan de klankbordgroep voor eigenaren/ fokkers of de klankbordgroep voor ruiters. Aanmelden hiervoor kan door een mail te sturen naar onderstaand mailadres.

U kunt dit platform bereiken via eigenaarzoektruiter@outlook.com