Onderstaand treft u een overzicht aan van de opgeleide paardenpaspoortconsulenten die het chippen en schetsen van paarden en pony’s in Nederland verzorgen.

De opleiding tot paardenpaspoortconsulent wordt georganiseerd door de Koepel Fokkerij. In 2020 zijn er 17 nieuwe consulenten geslaagd voor de opleiding. De in Nederland erkende paspoort uitgevende instanties kunnen kandidaten opgeven voor deze opleiding. Indien er voldoende deelname is (minimaal 10 deelnemers), kan er een nieuwe cursus opgestart worden. De cursus bestaat uit een centraal georganiseerd theorie- en praktijkdeel. Daarna dient de cursist onder begeleiding van ervaren paardenpaspoortconsulent meerdere paarden en pony’s te voorzien van een transponder en het betreffende dier te schetsen. Als aan de voorwaarden voldaan is, worden de opgedane kennis en vaardigheden van de cursist getoetst tijdens een (centraal) praktijkexamen. Indien u deel wenst te nemen aan deze opleiding, dient uw aanmelding via het stamboek te lopen waarvoor u deze activiteiten wenst te gaan verzorgen. U rechtstreeks opgeven voor deze cursus bij de Koepel Fokkerij is niet mogelijk.