Welzijn is maatschappelijk gezien een zeer belangrijk item en daarmee een hoofdthema voor de Koepelfokkerij en de Sectorraad Paarden SRP).
Sectorraad Paarden

Doe nu de welzijnscheck

Richtlijnen voor het houden van en de omgang met paarden
Gids voor Goede Praktijken

Verminderde zorg

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren wil verminderde zorg bij landbouwhuisdieren maar ook paarden terugdringen en tijdig een halt toeroepen. Het loket is in 2000 opgericht op initiatief van de veehouderijsector. Om het werk goed te doen, zijn ze afhankelijk van meldingen van erfbetreders. Veeartsen, collega agrarische ondernemers, chippers of diervoeder leveranciers betreden dagelijkse boerenerven en merken verminderde dierzorg op. Het team van het vertrouwensloket Welzijn bestaat uit onder andere veeartsen en agrarische bedrijfsadviseurs. Zij nemen iedere melding zorgvuldig in behandeling. Het loket adviseert en begeleidt de agrariƫrs en paardenhouders, het loket legt geen boetes op. Ziet u signalen van verminderde dierzorg? Onderneem actie! Vertrouwensloket Welzijn

Wet- en reglegeving

Houders van paarden en pony’s moeten zich houden aan de Wet dieren en het Besluit houders van dieren om het welzijn en de gezondheid van hun dieren te waarborgen. Op grond van deze regelgeving is elke paardenhouder verplicht om zijn dieren goed te houden, te verzorgen en te huisvesten. Welzijnseisen paarden (NVWA)