Sinds 1 november 2021 zijn de paardenpaspoortconsulenten geregistreerd in het chipper register van RVO. Mocht u in contact wensen te komen met een paardenpaspoortconsulent in uw regio, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Koepel Fokkerij: info@koepelfokkerij.com of 0341-230391.


Opleiding tot paardenpaspoortconsulent / chipper

De opleiding tot paardenpaspoortconsulent wordt georganiseerd door de Koepel Fokkerij. In 2021 zijn er 4 nieuwe consulenten geslaagd voor de opleiding. De in Nederland erkende paspoort uitgevende instanties kunnen kandidaten opgeven voor deze opleiding. Indien er voldoende deelname is (minimaal 10 deelnemers), kan er een nieuwe cursus opgestart worden. De cursus bestaat uit een centraal georganiseerd theorie- en praktijkdeel. Daarna dient de cursist onder begeleiding van ervaren paardenpaspoortconsulent meerdere paarden en pony’s te voorzien van een transponder en het betreffende dier te schetsen. Als aan de voorwaarden voldaan is, worden de opgedane kennis en vaardigheden van de cursist getoetst tijdens een (centraal) praktijkexamen. Indien u deel wenst te nemen aan deze opleiding, dient uw aanmelding via het stamboek te lopen waarvoor u deze activiteiten wenst te gaan verzorgen. U rechtstreeks opgeven voor deze cursus bij de Koepel Fokkerij is niet mogelijk.


Cursus paardenpaspoortconsulent 2022

Op zaterdag 19 maart 2022 werd bij de Universiteitskliniek voor Paarden (UKP) wederom de cursus paardenpaspoortconsulent gegeven door prof. dr. Harold Brommer en prof.dr. Marianne Sloet met ondersteuning van Jan Dasselaar. Na een theoretisch gedeelte door Marianne Sloet en Frans Zomer (Virbac) mochten de deelnemers ’s middags onder leiding van Harold Brommer en Marianne Sloet het inbrengen van een transponder oefenen op halzen van dode paarden.
De 14 deelnemers gaan de komende weken onder leiding van een ervaren paardenpaspoortconsulent (“chipper”) bij hun eigen stamboek meewerken in de praktijk en mogen daarna op locatie examen doen. Alle deelnemers waren erg geïnteresseerd en leergiering. Het inbrengen van een transponder in de hals van een dood paard en vervolgens kijken waar de transponder precies zat, was soms wel spannend, maar alle cursisten hebben deze oefening succesvol volbracht. Om 15:30 uur kon een ieder huiswaarts gaan, terugkijkend op een leerzame én gezellige dag.


Harold Brommer