Statuten en Algemeen Reglement

In december 2012 zijn de statuten van de Koepel Fokkerij aangepast.

Klik hier voor de Statuten van de Koepel Fokkerij.

Hier vind u het Algemeen Reglement van de Koepel Fokkerij.