Welkom op de website van de Vereniging Koepelfokkerij.

Het telefoonnummer van de koepelfokkerij is per 1 februari 2019

0341-230391

1. De Koepel Fokkerij stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de leden.

2. De Koepel Fokkerij tracht dit doel te bereiken door:

het afstemmen met en informatie verschaffen aan alle erkende stamboeken;
het opbouwen en onderhouden van een effectief netwerk;
het aansturen van publieke en private zaken namens de fokkerij;
het afvaardigen van vertegenwoordigers naar de Sectorraad Paarden;
het benoemen en invullen van gezamenlijke private taken;
het initiƫren en aansturen van gezamenlijk onderzoek;
het zo nodig zorg dragen voor een financiering.

Sectorraad Paarden presenteert Paardenwelzijnscheck: Klik op SRP om naar de SRP-website te gaan.

Nieuw contact voor moederloze veulens: www.weesveulens.com