CORONA UPDATE: VERSOEPELINGEN VANAF 15 JANUARI

Geplaatst op 14 januari 2022

Vanaf zaterdagochtend 15 januari 5.00 uur komen er versoepelingen in de geldende overheidsmaatregelen. Dat maakten premier Rutte en minister Kuipers bekend tijdens de persconferentie van de overheid. Het aantal besmettingen stijgt nog steeds, maar de ziekenhuisopnames dalen. De nieuwe omikronvariant lijkt daarmee minder ziekmakend dan zijn voorgangers. De belangrijkste versoepelingen voor de paardensport zijn dat er weer binnen gesport mag worden, groepslessen gegeven mogen worden en dat onderlinge wedstrijden en meetmomenten weer mogelijk zijn.

De nieuwe overheidsmaatregelen gelden in ieder geval t/m 25 januari. Voor meer informatie kijk ook naar het sportprotocol van NOC*NSF of de sportpagina van de Rijksoverheid.

Kijk op de COVID-19 pagina voor meer informatie!


Handige UBN flow kaart van RVO.

Lunteren, 31 maart 2021.


Reactie KF op concept uitvoeringsreglement AHL

Ermelo, 4 maart 2021.
Op 21 april treedt de Animal Health Law (Diergezondheidsverordening) in werking.
Een verordening vanuit Brussel staat niet op zichzelf. Daaromheen worden nog allerlei andere “regulations” opgesteld en ook in elke lidstaat moet e.e.a. in de regelgeving worden aangepast. Meestal kort voor de werkelijke ingangsdatum. Zo ook bij deze verordening.
Tot aan vanavond konden organisaties uit de lidstaten van de EU reageren op het concept reglement inzake I&R-zaken. Voor dit concept klik hier. Alle leden van de Koepel Fokkerij (KF) hebben op 11 febr jl., naast andere informatie, dit concept reeds ontvangen.
In overleg met diverse leden van de KF hebben we namens de leden met name op twee punten gereageerd. De punten die de KF opgebracht hebben, zijn ook door andere EU-organisaties en diverse stamboeken (in NL en in de EU) bij de EU-commissie onder de aandacht gebracht. Klik hier voor de reactie van de Koepel Fokkerij op dit concept.


Rhinopneumonie,

Gezond verstand en eerlijkheid …. of alles gewoon op slot gooien?

Ermelo, 3 maart 2021.
De FEI heeft besloten om alle internationale wedstrijden in tien landen van het vaste land van Europa te cancelen tot en met 28 maart. Dit besluit is genomen om te voorkomen dat de uitbraak van het rhinopneumonie virus, die ruim een week geleden begon op het internationale concours van Valencia, zich verder verspreidt.

De Werkgroep Diergezondheid van de Sectorraad Paarden – waar alle dragende organisaties in vertegenwoordigd zijn – heeft onder leiding van prof. dr. Marianne Sloet van de Universiteitskliniek  Paard in Utrecht vanmiddag gesproken over de vraag of er in Nederland extra maatregelen nodig zijn. Naar aanleiding daarvan het volgende:

De neurologische vorm van EHV-1 (rhinopneumonie) komt al voor in Nederland sinds 1981. Het is een ziekten van paarden die niet besmettelijk is voor mensen of andere diersoorten.

De aanpak van de ziekte is uitgebreid beschreven in een recent artikel van het KWPN magazine. Veel paardenhouders kennen het probleem en weten dat het sluiten van een bedrijf waar een besmetting voorkomt essentieel is om verdere verspreiding te voorkomen. Dierenartsen zullen in zulke gevallen hun cliënten vragen of zij een uitbraak, die bevestigd is door een PCR (labtest) op een neusswab en/of een bloedmonster, mogen melden. Zo is er over de afgelopen jaren een redelijk overzicht van de uitbraken van de neurologische vorm van rhinopneumonie in Nederland. Ook houdt men zich, mede door de sociale controle, doorgaans goed aan de isolatie. Hier is nog een kleine ‘maar’…. neurologische rhinopneumonie kan altijd overal uitbreken waar paarden zijn en de oorzaak van de besmetting hoeft niet altijd van buiten te komen, veel paarden zijn immers levenslang drager.

De vraag die nu voorligt is of er naar aanleiding van de uitbraak van neurologische rhinopneumonie in Valencia extra maatregelen in Nederland nodig zijn.

Hier komen gezond verstand en eerlijkheid van alle paardenhouders in Nederland om de hoek. Het probleem lijkt op dit moment beperkt tot de topsport. Dat is echter wel een forse groep paarden die door heel Europa rondtrekt en dus ook door Nederland.  Paarden uit die groep zijn op dit moment ‘verdacht’ totdat het tegendeel is bewezen. Hierbij gaat het om paarden die uit Valencia zijn teruggekomen (daarmee lijkt het nu wel goed te gaan), maar ook om paarden die van andere buitenlandse concoursen terugkomen en mogelijk indirect in contact zijn geweest met paarden uit Valencia. Al die (top)sportstallen doen er goed aan om alle paarden tweemaal daags te temperaturen en direct hun dierenarts te waarschuwen als er koorts zou optreden. Zij kunnen de komende 3-4 weken het beste gewoon blijven met hun paarden waar ze zijn. 

Maar …. al die andere 380.000 paarden in Nederland? 

Als daar iedereen attent is, zijn/haar paarden goed in de gaten houdt en zo nodig temperatuurt én eerlijk is over het feit of zijn paarden wel of geen contact hebben gehad met paarden uit het topsport circuit, dan is er op dit moment geen reden om allerlei bijeenkomsten van Nederlandse paarden in Nederland te stoppen. 

Het zou immers voor veel groepen, uit de recreatie, uit de fokkerij, uit de maneges et cetera, een ‘ramp’ zijn als we de paardenhouderij helemaal stil zouden leggen. De overheid gaat hier geen besluit over nemen, want rhinopneumonie is geen meldingsplichtige ziekte in Nederland. De sector moet hier zelf haar broek ophouden en haar eigen maatregelen treffen. 

Het is noodzakelijk dat de Nederlandse paardenhouder zich realiseert  dat hij/zij eerlijk moet zijn … en dus niet naar een bijeenkomst met andere paarden gaat (training, fokkerij, buitenrit) als hij koortsproblemen (of erger) op stal heeft.

Als we als mens op dit moment ergens naar binnen willen, krijgen we, als gevolg van corona, vragen die we naar waarheid moeten beantwoorden ….. kunnen we dat van de paardenhouders ook verwachten ten aanzien van hun paarden?

Als we allemaal als paardenhouders gewoon open en eerlijk zijn en ons gezond verstand gebruiken is er geen reden om in Nederland alle bijeenkomsten waar paarden bij zijn betrokken af te lasten of te verbieden. Als iemand zich daar niet ‘goed’ bij voelt is dat natuurlijk ook geen probleem, blijf dan gewoon thuis of sluit je bedrijf wel.

Marianne Sloet

Voorzitter Werkgroep Diergezondheid Sectorraad Paarden


SRP vraagt om verruiming maatregelen binnenrijhal.

Ermelo, 10 februari 2021.
De Sectorraad Paarden en haar dragende organisaties (LTO Nederland, FNRS, KWPN, KNHS, FNHB, Koepel Fokkerij en SNDR) vragen om verruiming van de overheidsmaatregelen voor binnenrijhallen. Reden hiervoor is het recente wetenschappelijk onderzoek van de Oostenrijkse Paardensportverenigingen (NOEPS) waaruit blijkt dat het besmettingsgevaar met COVID-19 in binnenrijhallen (maneges) van paardensportaccommodaties minimaal is.

Maatwerk per sector nodig

De  SRP pleit met de oproep tot verruiming van de maatregelen voor binnenrijhallen voor maatwerk per sector. Welke maatregelen gelden bij welk risiconiveau verschilt per sector. De paardensector leent zich bij uitstek voor verruiming van de maatregelen. Paardrijden is niet te vergelijken met een contact- of teamsport zoals voetbal, hockey of volleybal in een sporthal. Paardrijden gebeurt in een grote binnenrijhal, wat qua grootte en temperatuur en ventilatie eerder te vergelijken is met een buitenaccommodatie dan een sporthal, ijshal of zwembad. Bovendien is er meer dan voldoende ruimte om genoeg afstand tot elkaar te houden, iets wat in een normale situatie ook al gebeurt. Het besmettingsrisico in de paardensport is daarom zeer klein.

Dit werd In het voorjaar van 2020 al bevestigd door een onderzoek van het Italiaanse ministerie van sport en het Italiaanse Olympisch Comité. (Link naar onderzoek)  Nu wordt dit wederom bevestigd door een wetenschappelijk onderzoek van de NOEPS waarin het besmettingsgevaar  van Covid-19 in binnenrijhallen van paardensportaccommodaties is onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat het risico op infectie met corona in een binnenrijhal extreem laag is. Met vier ruiters die zich verplaatsen in een conventionele rijhal (20 x 40 met een gemiddelde hoogte van 5,50 m), is de kans op infectie 1 op 4.000 als een van de mensen zeer besmettelijk is. Als de ruiters ook eenvoudige gezichtsmaskers dragen, zakt het risico zelfs tot 1 op 10.000. Er zijn ook berekeningen gedaan met betrekking tot de ventilatie en luchtverversing. Hieruit blijkt dat rijden in een binnenrijhal veel meer lijkt op rijden in de buitenlucht dan sporten in een gesloten ruimte. (Link naar onderzoek)

Verruiming maatregelen binnenrijhal nodig

De SRP neemt daarom nogmaals het standpunt in richting de overheid dat binnenrijhallen van paardensportaccommodaties niet gelijkgesteld moeten worden aan andere gesloten binnensportaccommodaties zoals gymzalen, sporthallen, sportscholen en zwembaden. In de paardensector gelden strenge maatregelen. Deze worden nog eens extra verzwaard door de huidige weersomstandigheden, waardoor het rijden van paarden, wat vaak van essentieel belang is voor het welzijn van de dieren, buiten bijna onmogelijk wordt. Gelukkig heeft de paardensector een uitzondering op het gebruik van de binnenrijhal als het gaat om het individueel rijden en beweging geven van paarden. Echter voor de veiligheid van (jonge) ruiters is het van essentieel belang dat alle paarden(sport)activiteiten, juist ook in groepsverband, op basis van de eerder genoemde onderzoeken, weer zo spoedig mogelijk kunnen plaatsvinden in de binnenrijhal. Uiteraard met inachtneming van de  hygiënemaatregelen.

Routekaart sector paarden
De SRP werkt ook aan een routekaart waarin per risiconiveau wordt aangegeven welke maatregelen er in de paardensector gelden, rekening houdend met het unieke karakter van de sector en de specifieke belangen op het gebied van welzijn en veiligheid. 


UPDATE 2 februari:
Lockdown 3 weken verlengd

Klik op de COVID-19 knop hierboven voor meer nieuws!


Nog veel onduidelijk over registratie van paarden, pony’s en ezels na 21 april. Daarom nu een webinar op 27 januari.

Ermelo, 20 januari 2021:
De vernieuwde regels omtrent Identificatie & Registratie van paarden (I&R) houden de paardenhouders en eigenaren flink bezig en dat is ook logisch, want er staat nogal wat te veranderen. Om uw vragen nog beter te kunnen beantwoorden organiseert LTO (als een van de dragende organisaties van de SRP) op 27 januari een webinar samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Omdat er nog steeds heel veel onduidelijk is en het daarom ook logisch is dat u nog veel vragen heeft rondom de komende wetgeving, heeft LTO het LNV bereid gevonden om u hier direct het een en ander over te vertellen. Het webinar is zowel voor leden als niet-leden van LTO en begint met een presentatie vanuit LNV over de nieuwe I&R. Vervolgens is het mogelijk om via de chatfunctie in het webinar vragen te stellen.

Vragen direct beantwoord
Voorzitter van LTO vakgroep paardenhouderij, Marieke Toonders is de host van de avond die ervoor zal zorgen dat alles gestroomlijnd loopt. Tevens zal zij erop toezien dat de simpele vragen die worden gesteld in de chat beantwoord worden. De complexe vragen worden live in het webinar gesteld en direct beantwoord door medewerker van LNV.

Het webinar vindt plaats op woensdagavond 27 januari om 20.00 uur. Wilt u toegang tot het webinar en direct uw vraag stellen aan het LNV? Geef je dan nu op via deze link.


Ermelo, 20 november 2020.

De Sectorraad Paarden heeft een nieuwe voorzitter: Guusje ter Horst,…

…die daarmee Jan Cees Vogelaar opvolgt die deze functie vanaf januari 2017 bekleedde.
Guusje ter Horst vervulde vele jaren diverse bestuurlijke functies als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, lid van de Eerste Kamer en als gemeenteraadslid, wethouder en burgemeester. Zij heeft derhalve een zeer sterk bestuurlijk netwerk. Momenteel is zij onder meer directeur/eigenaar van Ter Horst Agency en mede-eigenaar van OnderstebovenAdvies, lid van de Raad van Commissarissen van Shell Nederland, lid van de Raad van Toezicht Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen Woningstichting De Key. Twee van de genoemde toezichtsfuncties lopen eind dit jaar af.

Ter Horst zal per 1 december aan de slag gaan als voorzitter van de Sectorraad Paarden. KWPN- voorzitter Andries van Daalen toont zich namens het bestuur van de Sectorraad Paarden zeer verheugd over de toetreding van Guusje ter Horst, die als recreatief amazone bekend is met de paardensector. Ter Horst: “Als liefhebber gaat de paardensector mij aan het hart. Ik zet mij dan ook graag in om de belangen van alle betrokkenen te behartigen en kijk uit naar de samenwerking met de diverse aangesloten partijen.”


Harde Brexit dreigt

Ermelo, 3 november 2020.
Het lijkt erop dat Europa en het Verenigd Koninkrijk (VK) op een harde Brexit afstormen. Het VK is al officieel geen EU-lid meer, alleen tot 1 januari 2021 geldt een overgangsregeling. Na die datum verloopt het zakendoen met het VK anders. Dat heeft voor een aantal stamboeken (en hun fokkers) gevolgen. Na 31 december 2020, wanneer de overgangsregeling niet meer van toepassing is, mogen de autoriteiten in het VK geen paspoorten meer afgegeven voor paarden en pony’s in Nederland. Ongeacht of het betrokken dier vóór of na 31 december is geboren in NL.
Vanaf 1 januari 2021 kan het VK een aanvraag indienen bij de EU om op de zogenaamde ‘derde-landenlijst’ te komen en na goedkeuring daarvan zou dit wel weer mogelijk zijn. Hoelang de behandeling van die aanvraag gaat duren, als het al goedgekeurd wordt, is niet te voorspellen.

De Koepel Fokkerij houdt samen met RVO de ontwikkelingen op het Brexit-gebied scherp in de gaten en uiteraard de leden op de hoogte.


Neurologische vorm van rhinopneumonie in Ridderkerk 

ERMELO 30 oktober 2020
Op een locatie in Ridderkerk (Hippisch Centrum Ridderkerk) is de neurologische vorm van rhinopneunomie (EHV1) vastgesteld. De op deze stal aanwezige paarden zullen de locatie de komende weken niet verlaten. Tevens worden er geen paarden van buiten toegelaten. Contactbedrijven zijn geïnformeerd. De paarden staan onder controle van een dierenarts. 

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD – Deventer) heeft na onderzoek van neusswabs en bloedmonsters bevestigd dat het op deze locatie gaat om rhinopneumonie (EHV1).

Rhinopneumonie, een virusinfectie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen, is een veel voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt de neurologische vorm ook wel ergens de kop op. Het voorkomen van direct contact tussen besmette paarden en niet-besmette paarden is een belangrijke preventieve maatregel. Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via handen en kleding. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen, maar beschermt niet direct tegen de neurologische vorm. 

Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries, sportpaarden) geeft het virus minder kans zich te verspreiden. Als u uw paard van rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

Voor meer achtergrondinformatie over rhinopneumonie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl


Strengere I&R paardenhouderij aanstaande 

Ermelo 7 oktober 2020.
Vanaf 21 april 2021 wordt de identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen in Nederland een stuk strenger. Dit betekent dat alle paardenhouders moeten registreren welke paarden op zijn of haar terrein worden gehouden. Dit gebeurt in een database die door de overheid wordt beheerd. Eisen rondom strengere I&R systemen zijn al vaker ter discussie gesteld, maar worden nu echt werkelijkheid.

Registratieplicht
De I&R van paardachtingen – waaronder ook pony’s, ezels en muilezels – is voor alle hobbymatig en professioneel gehouden paarden een Europese verplichting. Alle paarden (behalve veulens jonger dan 6 maanden) moeten over een paardenpaspoort en chip beschikken. Op dit moment wordt nog niet geregistreerd wie de houder of eigenaar van het paard is, maar per 21 april 2021 gaat dit veranderen en komt er een database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die gaat beheren welke paarden waar gehouden worden.

Inzicht en overzicht
Deze registratieplicht komt er niet zomaar, per 2021 treedt namelijk een nieuwe Europese Diergezondheidsverordening in werking en als onderdeel hiervan moeten alle paardenhouderijen in Nederland worden opgenomen in een door de overheid beheerde centrale database. Alle paarden die op deze houderijen staan, moeten hierin worden ingeschreven om inzicht te geven in het aantal paarden per locatie. Een houderij kan zelfs een weiland zijn waar een paard langer dan dertig dagen wordt gehouden, dit hoeft niet aaneengesloten te zijn. Alle verantwoordelijkheid hiervoor rust op de schouders van de paardenhouder. Dit is belangrijk om in de toekomst een beter overzicht te hebben bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte zoals de Afrikaanse Paardenpest. Als ondernemer ben je vanaf dat moment dus verplicht een administratie van de aanwezige paarden op het bedrijf bij de RVO bij te houden. Voor paarden die tijdelijk niet op het bedrijf aanwezig zijn, dient een lokale administratie te worden bijgehouden.

Lokale administratie
In het online systeem van de RVO hoef je geen tijdelijke verplaatsingen bij te houden als een paard bijvoorbeeld op buitenrit gaat, buiten de deur traint, op wedstrijd gaat of minder dan 90 dagen op een dekstation staat. Dit moet je echter wel zelf in je lokale administratie bijhouden, voor het geval er een controle komt en je moet kunnen verklaren waar alle paarden zich op dat moment bevinden. Deze administratie mag je in een systeem naar keuze bijhouden zoals een schrift, map, Word- of Excel-bestand.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Iedere paardenhouderij krijgt zijn eigen registratiesysteem waarin alle specificaties hiervan zoals de locatie, bedrijfsactiviteiten, faciliteiten, eventuele andere locaties zoals bijvoorbeeld weides en het aantal en soort paarden moeten worden geregistreerd. Dit is verplicht voor elke houderij of het nu om een bedrijfsmatige of hobbymatige paardenhouder gaat. Elk paard moet binnen twaalf maanden na de geboorte met uitzondering van wilde paarden in het systeem worden gezet. Van elk paard moeten de volgende gegevens worden doorgegeven in het systeem: chipnummer en –type

  • Paspoortnummer
  • Geslacht
  • Geboortedatum en –land
  • Datum uitgifte paspoort en uitgevende instantie

Daarnaast moet bij het verlies van een paspoort, het bezitten of aanvragen van een duplicaat of het overlijden van een paard dit gelijk doorgegeven worden inclusief de betreffende datum.
Bron: LTO


West Nijl-virus in Nederland bevestigd

ERMELO 16 september 2020
Na eerdere uitbraken in Afrika, de VS, Italië, Oostenrijk en meer recent Duitsland is vandaag door het RIVM bekend gemaakt dat het West Nijl-virus (WNV) ook in Nederland is aangetroffen. Het virus is aangetroffen bij een vogel in het midden van het land. Mensen en paarden kunnen geïnfecteerd raken als ze worden geprikt door een besmette mug.

Symptomen
Een West-Nijl infectie bij het paard kan volledig symptoomloos verlopen, maar kan ook algemene symptomen zoals koorts, sloomheid, niet eten of wat lichte koliek geven. Soms kunnen ook neurologische symptomen optreden zoals spiertrillingen, ataxie en gedragsveranderingen. In het ergste geval raken paarden verlamd en komen te overlijden of moeten worden geëuthanaseerd.

Diagnose & behandeling
Het West-Nijl virus kan vastgesteld worden door bloedonderzoek. Er is geen specifieke therapie tegen het West-Nijl virus. Als een paard ziek wordt, kan het alleen ondersteunend geholpen worden.

Verspreiding & preventie
De verspreiding van het West-Nijl virus verloopt via besmette muggen. Paarden en mensen zijn zogenoemde eindgastheren wat betekent dat zij nooit zoveel virus in hun bloed krijgen dat zij via een mug besmettelijk zijn voor een ander.
Preventieve maatregelen voor paarden bestaan uit vaccineren en het voorkomen van muggenbeten. Er kan gevaccineerd worden vanaf 5-6 maanden leeftijd. De eerste keer moet er een basisvaccinatie plaatsvinden, 2 entingen met 3-6 weken tussentijd. Daarna dient de vaccinatie jaarlijks te worden herhaald, het liefst vlak voor het muggenseizoen (in mei) zodat paarden beschermd zijn tijdens de meest kritieke periode in augustus/september. Bescherming wordt bereikt 2-3 weken na de basisvaccinatie. Het is mogelijk om een individueel paard op een stal te vaccineren. Het is niet noodzakelijk om, zoals bij andere entingen tegen bijvoorbeeld influenza, de hele stal te vaccineren. Door te vaccineren is het paard beschermd. Het paard kan nog wel ziek worden maar het ziekteproces verloopt minder heftig.

Advies
Eerder was het advies om een paard te vaccineren als het naar het buitenland gaat of waardevol is (emotioneel dan wel in financiële waarde). Voor mensen is er geen vaccin beschikbaar. Nu is het mogelijk om een paard nog te vaccineren maar een volledige immuniteit wordt pas na de tweede basisvaccinatie bereikt. Overleg met uw dierenarts wat in uw geval verstandig is.
Verwezen wordt naar de informatie op de website van de Sectorraad Paarden, Gezondheidsdienst voor Dieren (klik HIER) en van de faculteit Diergeneeskunde (klik HIER).

Voor ‘meest gestelde vragen’ over het West Nijl-virus klik HIER.


Protocol extreme temperaturen, laatste versie.

Op verzoek van de Sectorraad Paarden heeft prof. dr. M.M. Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan het bestaande protocol extreme temperaturen voor paarden en pony’s tegen het licht gehouden en aangepast naar de laatste richtlijnen en inzichten.

De conclusies:
Het besluiten of extreme weeromstandigheden wel of geen probleem vormen voor paarden berust of het nu gaat om verblijf in de weide, het wel of niet transporteren of het wel of niet doorgang laten vinden van paardenevenementen (wedstrijden, keuringen, markten of recreatieve ritten), boven alles op gezond verstand van de betrokkenen.
Hierbij mag er van uit worden gegaan dat ten aanzien van warmte geldt als het voor mensen ‘onaangenaam’ is, dit voor paarden zeker het geval is omdat de zogenaamde comfortzone van mensen (+20°C tot +30°C ) duidelijk hoger ligt dan die van paarden (+5°C tot +25°C). Ten aanzien van koude geldt dat dit, mits aan bovengenoemde uitgangspunten (met name verkeersveiligheid) wordt voldaan, onder de Nederlandse omstandigheden zelden tot problemen leidt.

Klik hier voor het volledige rapport.


SECTORRAAD PAARDEN BECIJFERT SCHADE PAARDENSECTOR OP RUIM 150 MILJOEN EURO EN VRAAGT HET MINISTERIE OM STEUN.


ERMELO (SRP) 13 mei 2020 – Net als andere sectoren wordt ook de paardensector hard geraakt door de coronacrisis en de in verband daarmee getroffen maatregelen. Alle geledingen in de paardensector zijn door de coronacrisis hard geraakt. Bedrijven en organisaties hebben directe schade door verminderde opbrengsten en kosten die wel doorgaan. Een aantal bedrijven/organisaties zijn zo hard geraakt dat ze in hun voortbestaan worden bedreigd en een aantal moet heel forse ingrepen doen om overeind te blijven.

De Sectorraad Paarden is in opdracht van de dragende partijen van de SRP in gesprek met het ministerie. Met het ministerie worden vanaf de uitbraak van de coronacrisis wekelijks de knelpunten en de gevolgen voor de paardensector besproken en wordt gesproken over passende oplossingen. En daar waar mogelijk wordt verlichting c.q. aanpassing van de corona maatregelen toegepast zodat de situatie op de bedrijven werkbaar blijft en het welzijn van de paarden niet in het gedrang komt.

“We varen op zicht”: gaf premier Rutte eerder aan, “en dat zicht is beperkt voegde het Outbreak Management Team er aan toe”. De financiële schade van de corona-crisis voor de paardensector in Nederland is enorm zo veel is wel duidelijk.

Aangesloten organisaties zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met het in beeld brengen en onderbouwen van de financiële schade als gevolg van de coronacrisis en de getroffen maatregelen. De SRP heeft deze inventarisaties door de dragende organisaties gebundeld en alles bij elkaar opgeteld is de financiële schade door de coronacrisis voor de paardensector becijferd op een totaalbedrag van ruim 152 miljoen euro.

Inmiddels is een verzoek ingediend bij het ministerie om lastenverlichting (btw verlaging) en financiële bijstand om de meest ernstige gevolgen te ondervangen van de geleden en nog te lijden schade.
Klik hier voor de brief aan de minister.

bron: Sectorraad paarden.