1. De Koepel Fokkerij stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de leden.

2. De Koepel Fokkerij tracht dit doel te bereiken door:
-het afstemmen met en informatie verschaffen aan alle erkende stamboeken;
-het opbouwen en onderhouden van een effectief netwerk;
-het aansturen van publieke en private zaken namens de fokkerij;
-het afvaardigen van vertegenwoordigers naar de Sectorraad Paarden;
-het benoemen en invullen van gezamenlijke private taken;
-het initiëren en aansturen van gezamenlijk onderzoek;
-het zo nodig zorg dragen voor een financiering.
-het verzorgen van de Fokjury opleiding.
-het verzorgen van de opleiding tot paardenpaspoortconsulent (chipper)
-het registreren van alle bij stamboeken aangesloten pp-consulenten.

Sectorraad Paarden presenteert Paardenwelzijnscheck: Klik op SRP om naar de SRP-website te gaan.