Welkom op de website van de Vereniging Koepelfokkerij.

1. De Koepel Fokkerij stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de leden.

2. De Koepel Fokkerij tracht dit doel te bereiken door:

het afstemmen met en informatie verschaffen aan alle erkende stamboeken;
het opbouwen en onderhouden van een effectief netwerk;
het aansturen van publieke en private zaken namens de fokkerij;
het afvaardigen van vertegenwoordigers naar de Sectorraad Paarden;
het benoemen en invullen van gezamenlijke private taken;
het initiƫren en aansturen van gezamenlijk onderzoek;
het zo nodig zorg dragen voor een financiering.

Sectorraad Paarden presenteert Paardenwelzijnscheck: lees verder bij ‘nieuws’

Nieuw contact voor moederloze veulens: www.weesveulens.com