West Nijl-virus in Nederland bevestigd

ERMELO 16 september 2020
Na eerdere uitbraken in Afrika, de VS, Italië, Oostenrijk en meer recent Duitsland is vandaag door het RIVM bekend gemaakt dat het West Nijl-virus (WNV) ook in Nederland is aangetroffen. Het virus is aangetroffen bij een vogel in het midden van het land. Mensen en paarden kunnen geïnfecteerd raken als ze worden geprikt door een besmette mug.

Symptomen
Een West-Nijl infectie bij het paard kan volledig symptoomloos verlopen, maar kan ook algemene symptomen zoals koorts, sloomheid, niet eten of wat lichte koliek geven. Soms kunnen ook neurologische symptomen optreden zoals spiertrillingen, ataxie en gedragsveranderingen. In het ergste geval raken paarden verlamd en komen te overlijden of moeten worden geëuthanaseerd.

Diagnose & behandeling
Het West-Nijl virus kan vastgesteld worden door bloedonderzoek. Er is geen specifieke therapie tegen het West-Nijl virus. Als een paard ziek wordt, kan het alleen ondersteunend geholpen worden.

Verspreiding & preventie
De verspreiding van het West-Nijl virus verloopt via besmette muggen. Paarden en mensen zijn zogenoemde eindgastheren wat betekent dat zij nooit zoveel virus in hun bloed krijgen dat zij via een mug besmettelijk zijn voor een ander.
Preventieve maatregelen voor paarden bestaan uit vaccineren en het voorkomen van muggenbeten. Er kan gevaccineerd worden vanaf 5-6 maanden leeftijd. De eerste keer moet er een basisvaccinatie plaatsvinden, 2 entingen met 3-6 weken tussentijd. Daarna dient de vaccinatie jaarlijks te worden herhaald, het liefst vlak voor het muggenseizoen (in mei) zodat paarden beschermd zijn tijdens de meest kritieke periode in augustus/september. Bescherming wordt bereikt 2-3 weken na de basisvaccinatie. Het is mogelijk om een individueel paard op een stal te vaccineren. Het is niet noodzakelijk om, zoals bij andere entingen tegen bijvoorbeeld influenza, de hele stal te vaccineren. Door te vaccineren is het paard beschermd. Het paard kan nog wel ziek worden maar het ziekteproces verloopt minder heftig.

Advies
Eerder was het advies om een paard te vaccineren als het naar het buitenland gaat of waardevol is (emotioneel dan wel in financiële waarde). Voor mensen is er geen vaccin beschikbaar. Nu is het mogelijk om een paard nog te vaccineren maar een volledige immuniteit wordt pas na de tweede basisvaccinatie bereikt. Overleg met uw dierenarts wat in uw geval verstandig is.
Verwezen wordt naar de informatie op de website van de Sectorraad Paarden, Gezondheidsdienst voor Dieren (klik HIER) en van de faculteit Diergeneeskunde (klik HIER).

Voor ‘meest gestelde vragen’ over het West Nijl-virus klik HIER.

Ermelo, 31 augustus 2020
Vacature: Voorzitter Sectorraad Paarden

Met ingang van 1 november 2020 is de Sectorraad Paarden op zoek naar een nieuwe voorzitter. Klik HIER voor de vacaturetekst. Mocht u interesse hebben in deze uitdagende functie en u herkennen in de functieomschrijving dan kunt u uw reactie (met CV) tot 15 september 2020 toesturen.

Ermelo, 1 juli 2020
Aanpassingen protocol keuringen per 1 juli 2020.
Per 1 juli zijn de Covid-19 maatregelen versoepeld. Dat houdt ook voor onze sector verruimingen in. De SRP heeft de aanpassingen overlegd met het ministerie van LNV en een addendum op de bestaande protocollen opgesteld.

Klik hier voor het addendum.

Protocol extreme temperaturen, laatste versie.

Op verzoek van de Sectorraad Paarden heeft prof. dr. M.M. Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan het bestaande protocol extreme temperaturen voor paarden en pony’s tegen het licht gehouden en aangepast naar de laatste richtlijnen en inzichten.

De conclusies:
Het besluiten of extreme weeromstandigheden wel of geen probleem vormen voor paarden berust of het nu gaat om verblijf in de weide, het wel of niet transporteren of het wel of niet doorgang laten vinden van paardenevenementen (wedstrijden, keuringen, markten of recreatieve ritten), boven alles op gezond verstand van de betrokkenen.
Hierbij mag er van uit worden gegaan dat ten aanzien van warmte geldt als het voor mensen ‘onaangenaam’ is, dit voor paarden zeker het geval is omdat de zogenaamde comfortzone van mensen (+20°C tot +30°C ) duidelijk hoger ligt dan die van paarden (+5°C tot +25°C). Ten aanzien van koude geldt dat dit, mits aan bovengenoemde uitgangspunten (met name verkeersveiligheid) wordt voldaan, onder de Nederlandse omstandigheden zelden tot problemen leidt.

Klik hier voor het volledige rapport.

Coronanieuws


SECTORRAAD PAARDEN BECIJFERT SCHADE PAARDENSECTOR OP RUIM 150 MILJOEN EURO EN VRAAGT HET MINISTERIE OM STEUN.

ERMELO (SRP) 13 mei 2020 – Net als andere sectoren wordt ook de paardensector hard geraakt door de coronacrisis en de in verband daarmee getroffen maatregelen. Alle geledingen in de paardensector zijn door de coronacrisis hard geraakt. Bedrijven en organisaties hebben directe schade door verminderde opbrengsten en kosten die wel doorgaan. Een aantal bedrijven/organisaties zijn zo hard geraakt dat ze in hun voortbestaan worden bedreigd en een aantal moet heel forse ingrepen doen om overeind te blijven.

De Sectorraad Paarden is in opdracht van de dragende partijen van de SRP in gesprek met het ministerie. Met het ministerie worden vanaf de uitbraak van de coronacrisis wekelijks de knelpunten en de gevolgen voor de paardensector besproken en wordt gesproken over passende oplossingen. En daar waar mogelijk wordt verlichting c.q. aanpassing van de corona maatregelen toegepast zodat de situatie op de bedrijven werkbaar blijft en het welzijn van de paarden niet in het gedrang komt.

“We varen op zicht”: gaf premier Rutte eerder aan, “en dat zicht is beperkt voegde het Outbreak Management Team er aan toe”. De financiële schade van de corona-crisis voor de paardensector in Nederland is enorm zo veel is wel duidelijk.

Aangesloten organisaties zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met het in beeld brengen en onderbouwen van de financiële schade als gevolg van de coronacrisis en de getroffen maatregelen. De SRP heeft deze inventarisaties door de dragende organisaties gebundeld en alles bij elkaar opgeteld is de financiële schade door de coronacrisis voor de paardensector becijferd op een totaalbedrag van ruim 152 miljoen euro.

Inmiddels is een verzoek ingediend bij het ministerie om lastenverlichting (btw verlaging) en financiële bijstand om de meest ernstige gevolgen te ondervangen van de geleden en nog te lijden schade.
Klik hier voor de brief aan de minister.

bron: Sectorraad paarden.

Belangrijke Update 12 mei 2020!

GROEN LICHT KEURINGEN, CHIPPEN en SCHETSEN

Vandaag, dinsdag 12 mei, is bekend geworden dat de betrokken ministeries en instanties op centraal overheidsniveau hebben ingestemd met de herstart van het chippen en schetsen van de veulens, de keuringen en prestatietesten (in sobere vorm) en de draf- en rensport, vanaf vandaag onder voorwaarden van strikte uitvoer van het vastgestelde COVID-19 protocol, waarbij de keuringen, prestatietesten en de draf- en rensport voorlopig achter gesloten deuren (zonder publiek) moeten plaatsvinden. 

Nu de centrale overheid heeft ingestemd met de herstart zullen op lokaal niveau de burgemeesters moeten worden benaderd (v.w.b. keuringen).
Indien u op een locatie een keuring wilt organiseren, dient de burgemeester van de gemeente waar u de keuring gaat organiseren, minimaal op de hoogte gebracht te worden middels een melding (verschilt per gemeente). U moet daarbij de, door de centrale overheid goedgekeurde, protocollen overleggen. En u er aan houden!

Een strikte toepassing van de bijgevoegde protocollen zal de komende tijd essentieel zijn voor het kunnen en mogen chippen en keuren en dat we dit mogen blijven doen. Het ultieme doel blijft daarbij uiteraard om samen in Nederland het Coronavirus te blijven beheersen, terwijl professionals hun werk in deze nieuwe setting weer kunnen uitvoeren.

Klik hier voor het protocol keuringen en prestatietesten.

Klik hier voor het protocol chippen en schetsen.

Het besluit om deze herstart mogelijk te maken is het resultaat van een intensieve en goed afgestemde gezamenlijke inzet van iedereen die hierbij betrokken is: ministeries, overheidsinstanties en de Sectorraad Paarden. Daarvoor wil het Koepel bestuur haar zeer grote erkentelijkheid uitspreken.

Update 7 mei 2020

Bericht van de Sectorraad Paarden:

Verruiming geldende maatregelen voor de paardensector vanaf maandag 11 mei 2020 en lobby SRP.

Woensdag 6 mei 2020 hebben Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat vanaf maandag 11 mei er in Nederland meer ruimte komt. Dit heeft ook gevolgen voor de paardensector.

Tijdens de persconferentie is aangegeven dat de Nederlandse aanpak van corona goed heeft gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen.Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt zowel door de overheid als door de dragende organisaties van de Sectorraad Paarden die concrete plannen hebben voor de 1,5 meter samenleving. De Sectorraad is met het ministerie in gesprek over diverse protocollen die vanuit de sector zijn ingediend bij het ministerie.

Vanaf 11 mei geldt:
Sport (paardrijden)

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar,maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.
 • Een buitenrit met meerdere personen is mogelijk, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.
 • Geen wedstrijden.

NB: individueel rijden en verzorgen van paarden in de binnenaccommodatie blijft toegestaan voor paardeneigenaren en verzorgers in verband met het welzijn en de gezondheid van de paarden.

Gemeentelijke verschillen mogelijk.
Gemeenten kunnen individuele afspraken met verenigingen, organisaties en ondernemers maken. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft daarbij van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Verwachting per 1 juni 2020.
Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan:

 • Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden;
 • Met een horecavergunning is het onder de volgende voorwaarden mogelijk open te gaan:
  • een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;
  • bezoekers moeten reserveren;
  • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Verwachting per 1 september 2020

 • Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de verenigingskantines en is ook binnensporten weer mogelijk voor alle leeftijden.
 • Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek.
 • Over evenementen met veel publiek wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.
  NB: Evenementen waarvoor een vergunning nodig is of die de organisatoren vooraf moeten melden, zijn vooralsnog tot 1 september verboden.

Lobby Sectorraad Paarden voor paardensector
De SRP zet zich in voor het mogelijk maken van het chippen van veulens, stamboekkeuringen, het rijden van proeven en parcoursen voor punten en koersen. Dit alles aanvankelijk op lokaal niveau.

De gedrags- en hygiëneregels blijven gelden!
Naleving van de belangrijkste basisregels belangrijker dan ooit om het virus onder controle te houden.
Kortom:
• Vermijd drukte
• Was je handen vaak met water en zeep
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Schud geen handen
• Houd 1,5 meter (1 paardlengte) afstand van elkaar
• Heb je verkoudheidsklachten en of koorts blijf dan thuis
• Heeft iemand in het gezin koorts, blijf dan thuis.

We moeten met elkaar de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de belangrijkste basisregels en de maatregelen is daarom cruciaal.Voor verdere informatie wordt verwezen naar Rijksoverheid.nl/coronavirus

Voor verdere informatie wordt verwezen naar Rijksoverheid.nl/coronanieuws.

page2image49924544

Minne Hovenga overleden

Minne Hovenga overleden
Op 30 april 2020 heeft Koepel Fokkerij-bestuurslid Minne Hovenga de strijd tegen een hersentumor moeten opgeven. Daarmee verliest de Koepel Fokkerij een gewaardeerde collega en heel hippisch Nederland een groot paardenman. Minne had brede kennis, een groot netwerk en was op vele fronten actief en beklede in zijn leven veel bestuursfuncties. Alles met één doel: paarden fokkend Nederland vooruithelpen. 

Hij heeft in al die jaren twee verschillende stoelen bezet aan de Koepel Fokkerij-bestuurstafel. Eerst maakte hij deel uit van het ons bestuur in de periode dat hij voorzitter van de Federatie van hengstenhouders was en sinds hij eind 2018 algemeen bestuurslid werd bij het KWPN, kwam hij wederom bij ons tafel, maar nu als vertegenwoordiger namens het KWPN.

Scherp, snel kunnen schakelen, aimabel, maar ook direct en doorzetter, zijn woorden die hem karakteriseren.

Wij wensen zijn vrouw Esther en kinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.

Voor informatie omtrent de uitvaart en het condoleanceregister zie www.betink.nl

——————————————————————————————————————–

Update Zondag 26 april 2020

Exportlocaties paarden/pony’s wordt uitgebreid.
Door capaciteit problemen was, sinds de corona-uitbraak, de NVWA niet in staat om dierenartsen vrij te maken die nodig zijn voor de certificering van de te exporteren paarden en pony’s. De export lag daardoor compleet stil. De SRP houdt wekelijks overleg met een delegatie van het ministerie van LNV. Uiteraard was het stilliggen van de export één van de belangrijke punten op de agenda. In het overleg tussen de NVWA en de SRP (samen met VPETN) is uiteindelijk een week geleden een pilot gestart om vanaf één locatie de exportcertificering te verzorgen.
Die pilot is goed verlopen.

Zo goed, dat besloten is om komende week vanaf 4 locaties de exportcertificering te verzorgen. Vanaf de volgende locaties zal een dag per week exportcertificering plaatsvinden:

Horses2fly in Jirnsum
Gelissen in Echt
Amstel Horsehotel in Amstelveen
Koekoek int. Horsetransport in Slagharen.

Update Zondag 26 april 2020

——————————————————————————————————————–

Donderdag 23 april 2020

Gevolgen coronamaatregelen
De gevolgen van de coronamaatregelen zijn voor de hippische sector net zo groot als dat zij diverse zijn. De gevolgen voor bijvoorbeeld de maneges zijn anders dan voor de stamboeken. De Sectorraad Paarden (SRP) behartigt alle partijen die de hippische sector rijk is en heeft wekelijks overleg met het ministerie van LNV om helderheid te krijgen over alle maatregelen. Daarnaast wordt ook besproken wat en vooral hoe bepaalde onderdelen wél mogelijk zijn. Alle partijen leveren de nodige informatie aan zodat de SRP optimaal kan overleggen. De Koepel Fokkerij is een van die partijen.

Vorige week hebben we alle leden van de Koepel Fokkerij een mail gestuurd met een 6-tal vragen. De reacties die we terug hebben gekregen, zijn verwerkt in één document en tijdens het overleg tussen SRP en LNV op woensdag 22 april is dit besproken. Dank voor uw bijdrage!
Klik hier voor de verzamelde reacties.

De coronamaatregelen hebben voor de stamboeken op 2 actuele zaken effect:
Keuringen zijn voorlopig tot 1 september niet toegestaan
en
Het chippen en schetsen van veulens is niet toegestaan.

Met een aantal leden van de Koepel Fokkerij wordt nu gekeken of er protocollen op te stellen zijn waarbij deze 2 zaken wél plaats kunnen vinden. Deze worden volgende week weer in het overleg tussen SRP en LNV besproken.
Eind volgende week zullen wij alle leden hierover berichten.